Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre cele patru facultăţi de elită de acest gen din România. Facultatea are 23 de parteneriate cu facultăţi similare din Europa şi oferă burse

pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi şi mobilităţi pentru personalul didactic prin programul Socrates. Facultatea noastră oferă un climat adecvat nu doar pentru pregătirea didactică, ci şi pentru o viitoare carieră ştiinţifica, carieră de afaceri sau carieră în relaţii internaţionale.

Avem un personal academic recunoscut internaţional, laboratoare bine echipate şi tehnici moderne de predare. Interdisciplinaritatea şi interculturalitatea sunt caracteristicile Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie.

facultatea de litere, istorie si teologie
MOTTO:
"Vita sine litteris mors est" (Cato)

Conducerea facultăţii:

Decan: Conf. univ. dr. Habil Lordana PUNGA
Email: loredana.punga@e-uvt.ro

Prodecan: Conf.univ.dr. Valy CEIA
Email: valy.ceia@e-uvt.ro
Prodecan: Lect.univ.dr. Karla LUPȘAN
Email: karla.lupsan@e-uvt.ro
Prodecan: Lect.univ.dr. Gabriel BĂRDĂȘAN
Email: gabriel.bardasan@e-uvt.ro

Departamente:

Studii românești
Limbi și literaturi moderne

Contact:

Blvd. V. Pârvan 4, Timişoara 300223, Timiş, România
Tel: +40-(0)256-592164
Fax: +40-(0)256-592164
secretariat.litere@e-uvt.ro
www.litere.uvt.ro

Serviciul IT&C | Tur virtual
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro